Page 10 - TUVA_KATALOG_02_05_2018_BASKI
P. 10

"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,33.6511,39.6242,41.7456,39.6242,41.7456,48.2552,33.6511,48.2552,"10"
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15