Page 13 - TUVA_KATALOG_02_05_2018_BASKI
P. 13

"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,826.8569,39.6242,834.9514,39.6242,834.9514,48.2552,826.8569,48.2552,"13"
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18