Page 14 - TUVA_KATALOG_02_05_2018_BASKI
P. 14

"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,33.6511,39.6242,41.7456,39.6242,41.7456,48.2552,33.6511,48.2552,"14"
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19