Page 4 - TUVA_KATALOG_02_05_2018_BASKI
P. 4

"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,35.6747,39.6242,39.7219,39.6242,39.7219,48.2552,35.6747,48.2552,"4"
"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,33.5487,39.6242,37.5959,39.6242,37.5959,48.2552,33.5487,48.2552,"4"
   1   2   3   4   5   6   7   8   9