Page 8 - TUVA_KATALOG_02_05_2018_BASKI
P. 8

"NOVWXG+DaxX",#231F20,7.67,35.6747,39.6242,39.7219,39.6242,39.7219,48.2552,35.6747,48.2552,"8"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#5C415D,21.43,498.8637,186.9151,574.2039,186.9151,574.2039,211.4784,498.8637,211.4784,"328.900"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#5C415D,9.45,574.8583,190.6334,583.1666,190.6334,583.1666,201.4654,574.8583,201.4654,"m"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#5C415D,5.51,582.9303,194.6954,586.0382,194.6954,586.0382,201.0104,582.9303,201.0104,"2"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#2A7EB3,21.43,622.5559,186.9151,686.3432,186.9151,686.3432,211.4784,622.5559,211.4784,"94.200"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#2A7EB3,9.45,687.7321,190.6334,696.0404,190.6334,696.0404,201.4654,687.7321,201.4654,"m"
"NOVWXG+DaxX-Bold",#2A7EB3,5.51,695.8041,194.6954,698.912,194.6954,698.912,201.0104,695.8041,201.0104,"2"
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13